Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 19. szám

NAGY ZOLTÁN: A GONDOLAT

Az ég alatt, a hold alatt,
Repül a szárnyas gondolat.

Utána fojtó fellegek,
Tűzvészek füstje fellebeg.

De füst alatt és köd alatt,
Surran a hajszolt gondolat

Vak éjben messze valahol,
Hajó nyög, vonat zakatol

Fedélközön és pad alatt,
Menekül már a gondolat.

Uj barbároknak kora jő
És nem marad kövön a kő.

De üszkös, kormos rom alatt,
Elrejtőzik a gondolat.

Titkon a csillag ráragyog,
Szállnak fekete századok

És az elomló rom alatt,
Kivirágzik a gondolat.

Utódom, késő idegen,
Reszkető szívvel izenem:

A tűz alatt, a víz alatt,
Vigyázz! Villan a gondolat.

Késő utódom, víg rokon,
Állj meg az omló romokon:

Halott vagyok a föld alatt,
De él s lobog a gondolat!