Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 17-18. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

I. E.: Mikola Árpád: A nagy bábjáték. (Regény.)

A címlapon egy kozmikus témájú rajz állít meg: a sátán vigyorgó arcát a nap s a föld közé dugja, elfogja a fényt - s e sátáni napfogyatkozásban zajlik le a földi nagy bábjáték, az ember örök politikai komédiája forradalmak és ellenforradalmak körül. Ez a rajz pontosan fedi a regény tartalmát. S művészietlensége találóan fejezi ki Mikola Árpád írásának dilettáns jellegét. Mikola sziveket, agyakat s veséket feltáró szatirát vélt írni - s eszközei oly kezdetlegesek, hogy amikor figuráit belülről is meg szeretné mutatni, tehetetlenül áll meg a feladat előtt, zavarából végül is egyik regényhőse segíti ki s gyorsan feltalálja számára a gondolatolvasó gépet. Papirosból elszabott figurák, lazán egymás mellé szerkesztett jelenetek, állott, ízetlen humor terjengőssége és unalma, - körülbelül mindez együtt s ennyi A nagy bábjáték. Gyerekkorunk primitív bábszínháza érdekesebb volt.