Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 15-16. szám

A Nyugat hírei

A "Tanu“ c. folyóirat legutóbbi számához egy röplapot csatol. E röplapon Németh László, mint "folyóiratának kiadója“ a Nyugatot "üzleti gáncsvetés“-sel vádolja s annak a gyanújának ad kifejezést, hogy Pap Károlynak a Nyugatban megjelent s róla szóló cikke "megrendelt hitelrontás“. Úgy látszik, Németh László, a kiadó, semmit sem tud arról, amit Gellért Oszkár Németh Lászlóval, a szerkesztővel, a cikk megjelenése előtt személyesen közölt: vagyis: 1. hogy a cikk megjelenését egyenesen tőle tesszük függővé, 2. hogy a cikket Pap Károly a Nyugat szerkesztőségének előzetes tudta nélkül írta meg s készen nyújtotta át és 3. hogy akár közelebb hozza a cikk Németh Lászlót, az írót, a Nyugathoz, akár nem, a "Tanu“ megszünését a Nyugat szerkesztői nem tartanák kívánatosnak. Ezek után az "üzleti gáncsvetés“ vádját agyrémnek, a "megrendelt hitelrontás“-sal való gyanusítást pedig gyermekes reklámhajhászatnak kell minősítenünk.