Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 15-16. szám · / · FIGYELŐ

Lapszemle

"A mi drámaüzemünk is az ügynök útmutatása szerint költ s van olyan megszervezett kritika, mely önkéntelen falaz ez üzekedésnek.“ (Diarium. 1933. 152. l. Kiadja a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.) Ha a cikkecske írója és a szerkesztő tudná, mit jelent az "üzekedés“ szó, nem írta volna le.

A törpe kicsi ugyan, de a kicsi nem okvetlenül törpe: "Nincs fantáziája és a látóköre még egészen törpe“. (Szerkesztői üzenet a Korunk Szavá-ból.)

"Beképzeltség“ nélkül. Az Álláspont c. folyóirat jún-júl-i száma írja: "Az Á. árát nem csak azért szállítottuk le ily alacsonyra, amivel a legolcsóbb - a legjobb eddig is volt - magyar folyóirattá vált, hogy jobban terjedjen, hanem azért, mert annyian vették, oly hálára méltó fogadtatásra talált, hogy leszállíthattuk.“

A Független Szemle c. lap júliusi számából. A cikk címe: Osváth Ernő. Vajjon mit várhat az ember egy tanulmánytól, amely Petőfiről szól s a címe ez: Petheőfy. A cikkíró még Osvát nevét sem tudja.

De mit nem tud még? "Osváth Ernő nem volt szabad ember és ez a nemszabadság oly intenzív, hogy másokra is megkötő hatást tett.“

"Ijedten vigyázott mindenre, amit hallott és mondott, mintha mindig legszemélyesebb személyéről lett volna szó.“

Valami költőről, talán Adyról beszél azután a cikk írója, kire Osvátnak, szerinte, szüksége volt: "A költő lett a Nyugat Ares-e, a magnus fecundator, a nagy megtermékenyítő, a szellemi szüzességek megtörője, új tudások feltárója, a dinamit, a faltörő kos.“ Lehetetlen karrikirozni a mondatot, úgy például, hogy az ember megtoldaná valahogy ilyenfélékkel: fárosz, spiritusz, rejtvényfejtő és koporsószeg.

Ezt is mondja még a cikk Osvátról s a költőről: "Végeredményben az, amit a költő csinált, nem tetszett neki, - szerette volna mindezt ő csinálni!“ Különös vágy, ha egyszer nem tetszett neki. "Az érett gyümölcsöt le is szedte. Úgy tüntette fel, mintha ő lett volna a kertész, ő nevelte a fát.“ No és hogyan neveli a kertész a fát? A cikkíró ezt a nyomban következő mondattal meg is mondja: "Odaállította magát a költő mögé és bűvölő táncot lejtett.

Még két idézet ugyanebből a cikkből, érdemes a fáradságért. (A cikkiró talán így írná: fáradtságért):

"Még gyűlölni sem engedte magát, mert a gyűlöletnek van egy rezgésszáma, amely rokon a szeretettel...“ Két jelenség rezgésszáma - már ha a jelenségek rezgések - vagy azonos, vagy különböző. Rokon-rezgésszám nincs.

Osvát (Osváth) Ernő "Hatalmasabb volt, mint a parlament, az Akadémia és az összes szellemi társulások együttvéve“.