Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 15-16. szám · / · FIGYELŐ · / · ILLÉS ENDRE: TÖRÖK SOPHIE NOVELLÁI

ILLÉS ENDRE: TÖRÖK SOPHIE NOVELLÁI
«Boldog asszonyok» - «Új Írók» kiadása, Debrecen
5.

S mi ez az anyag, mi ez az érzéstömeg, ami a behálózó idegek ismeretlen meztelenségében tárul fel itt előttünk?

A Boldog asszonyok-ban például a magántulajdonszerű diadalmas s büszke anyaság s a néhány percre lopott glória felvillanása, egy sarkaiból kivethetetlen világ gőgös győzelme, s a magánosság és egyes-szám vérestagú elhullása.

Az Arcképtanulmány-ban egy ritka és salaktalan példán a nőt felépítő anyag kísértetiesen pontos analizise. Néhány oldalon Karinthy Capilláriájának pendantja, bravuros ellenőrző kísérlet.

A Hintz tanársegéd úr-ban a női szerelem centripetális és centrifugális erőkre hasadó kettőssége, s a rejtély: mint erősödik meg a két erő közül a centrifugális, amely kiröpíti végül a tehetetlenül védekező lelket a szerelem s a valóság talajáról a talajtalan űrbe.

Ismeretlen világ? - jellegtelen és semmitmondó a meghatározás, ha csak ennyit mondunk. Egészen különleges világ! S nem fontos, hogy első analizálója, írója - nő. Sokkal fontosabb, s igazában csak ez az egy is fontos: anyagában s nem írójával: női munka s női világ.

Feltűnő, a Boldog asszonyokig, a Hintz tanársegéd úr tökéletes írásművészetéig aránylag milyen rövid a befutott út. Milyen nagy az egyes darabok közötti hézag s milyen ugrásszerű a fejlődés. De a magyarázat igen egyszerű: Török Sophie prózája búvópatakok módján két egymástól távoleső darab közt verseiben fejlődött tovább. S ezeknek a testvérfájdalmaktól villodzó, egyazon hőfokú verseknek közege e próza továbbfejlesztésére a legalkalmasabb anyag volt. Ismeretlen-ismert mélyekből készen áramlott e próza ereibe a gondolathoz legalkalmasabb kifejezés félelmetesen pontos tudománya.