Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 15-16. szám · / · FIGYELŐ · / · ILLÉS ENDRE: TÖRÖK SOPHIE NOVELLÁI

ILLÉS ENDRE: TÖRÖK SOPHIE NOVELLÁI
«Boldog asszonyok» - «Új Írók» kiadása, Debrecen
4.

Valahol a mélyben van a lényeg. Kemény csonthéj őrzi a magot. Eddig a mélységig kell lehatolnunk, s mindent, ami addig az útunkba kerül, elvethetünk.

A történés még nem a lényeg. A történés, ha ki is old valamit a lényegből, mint forrásvíz a mélyben rejtőzködő ásványokból, gyors sodrával el is távolodik s el is távolít a kimondhatatlantól. Az összeránduló izmot a mozdulatlan ideg mozgatja. S Török Sophie nem az összeránduló izmot figyeli, nem a külső történést írja le, - ő a belső áramkör sodrába veti magát.

Minél illanóbb s alaktalanabb a zsákmány, amelyet el akarunk ejteni annál nagyobb erőfeszítés, annál élesebb találékonyság, annál jobb fegyverek kellenek a sikerhez.

Feltáruló meztelenség most már minden írása. De ez a meztelenség nem a bőr sikamlós s meleg meztelensége. Ez a kitárulás a mozdulat s a szó előtti villamos feszültség. Az idegek meztelensége. Íze s nedvei nem a gyümölcs bő, leves húsát hozzák ínyünkre, de azt a kesernyés ízt, amely a csonthéj mögött a magban van.

Összevetnéd magyar társaival? - senkiére nem hasonlít ez a próza. Sajátja egészen. Megszabadítva minden külsőségtől s esetlegestől, megszabadulva a leírás s a történés sodró kényszerétől: a lényeg kifejezésére tör, mint egy esszé. Szavai, néha mint kés és csipesz, izomágyából egyenesen a megvonagló ideget emelik ki, - máskor mint áramkörbe iktatott mérő, indulatoknak, érzéseknek erejét s feszültségét mérik, - s mint torziós inga sokszor: a felszín alatti rétegek halmazállapotát, elhelyezkedését, vonulását jelzik. Egyszerűsége a legbonyolultabb összetettség; felsebző ereje, mint a horogé, feltépi az érdeklődést.

Egyik novellája címében s műfajában - arcképtanulmány.

De ez a széppróza tulajdonképen mindig az: tanulmány. Arcképtanulmány, alaktanulmány, anyagtanulmány.