Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 15-16. szám · / · FIGYELŐ · / · ILLÉS ENDRE: TÖRÖK SOPHIE NOVELLÁI

ILLÉS ENDRE: TÖRÖK SOPHIE NOVELLÁI
«Boldog asszonyok» - «Új Írók» kiadása, Debrecen
1.

Török Sophie kötete három női portré, s e rajzokon túl az a közös világ, amely e portrék kerete.

Először értetlenül, aztán riadtan nézed műszereidet, - hová jutottál? Mindegyik mutató nyugtalanul mozdul, tétován leng előre s hátra, majd egyszerre kifut alóluk a számlap, lengenek a skálanélküli űr felett, bizonytalanul megállnak végül különböző pontokon, valamit mutatnak, s még nem tudod mit, - egy másik világot vajjon? eltérőt a mienktől? más életekkel s más törvényekkel?

Akikkel itt találkozol, érzed rajtuk az idegen eredetet. A bőrük forróbb, s milyen szapora, milyen riadozó a szívük. A higany valóban kiverte hőmérőd leforrasztott üvegcsövét, - nem tudod lemérni az elédkerülők furcsa lázát. A levegő is - leolvashatod - hígabb, s a vér egészen hangosan dobol, egészen fent a fülben. Ijedten figyelsz az emberekre és a szemükből ijedt fény sugárzik vissza. Csak most láttál valakit leszédülni erről az idegen csillagról, kalimpáló kezekkel s combokkal zuhant lefelé az űrben, száz év volt ez a zuhanás, vagy csak a halál percei? Ha tudnád?... De csak azt tudod, a nehézkedés itt nem húzza úgy le tagjaidat, ahogyan megszoktad eddig a földön. Egy nagyobb lépés, egy hirtelenebb mozdulat, - s nem tart itt semmi. De talán még ennyi sem kell. S az emberek tagjaiban csakugyan ott a tétova riadás, az örök rettegés, a lázas, fuldokló sietés, hamar mindent egymásra halmozni, mert ki tudja, nem zuhannak-e ők is a következő pillanatban kitárt karokkal, ismeretlen erők taszítására, le a sötét űrbe. Mintha állandó, lassú remegés fölött járnál, mintha minden pillanatban összeomolhatna itt minden.

De hol jársz hát? Riadásod akkor változik igazán döbbenetté, amikor észreveszed, mégsem idegen bolygó lázas szívverését hallgatod, régi csillagod - a föld ez, a föld, amelyről azt hitted, ismered; ismered embereit s ismered törvényeit.

De műszereid nem csaltak-e meg eddig? Nyugalmad nem volt gyanútlanság?