Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 13-14. szám

FODOR JÓZSEF: MÁR HATODNAPJA...

Már hatodnapja mállik a föld
Az esővel és a bokros fü
Nyers gőzében s torokszuróan
Éles párájában a viznek
Virágok nedves csillagai
Reszketnek - és vastag avas-zöld
A fa lombja és a párákkal
Összefolyva csillámlanak
Az ősz folyók s milyen gazdagság,
Bőség tajtékzik szerte széjjel,
Mig duzzadó tárából ontja
A felhők kincseit az Isten,
Széttékozolva és pattogzón

A föld szinén, mely csupa uszó
Bőség: és hogy buzog száz kutfő
És a szemeknek ömlő teljes
Sugára hogy foly felengedve
Az erjedő tavaszban: míg dus,
Vastag illat mállik a földből
És a feldagadt héju fáknak
Derekából; hol lázban forrva
Izzadnak a rostok s világot
Mozgató ingertől feszitve
Rohannak a nedvek s maholnap
Az ágak tetején rózsállva
Bólintnak az izmos gyümölcsök.