Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 12. szám · / · Figyelő · / · KISEBB BÍRÁLATOK · / · Farkas Zoltán: KÉPZŐMŰVÉSZETI SZEMLE

Farkas Zoltán: KÉPZŐMŰVÉSZETI SZEMLE
Ismét egy parasztfestő

Az Ernst-múzeum egyik kis termében Oravecz Imrének, egy paraszti származású festőnek negyven festménye volt látható. Manapság, midőn főként politikai divattá vált, hogy megújhodásunkat alulról várjuk, mohó érdeklődés kíséri az olyan művészek jelentkezését, akik a föld népének soraiból küzdik fel magukat. Ősi erők új formákba öltözködő megnyilvánulását reméljük, hiszen mindnyájan jól tudjuk, hogy milyen pompás dekoratív tehetség rejlik népünkben.

Sajnos, Oravecz Imre esete sem hozott magával különösebb eredményeket. Amit létrehozott, nem egyéb, mint az eddigi polgári festészetnek primitív visszhangja, nem új és erős hang, nem olyan gazdag megnyilvánulás, mint Erdélyi, vagy Illyés költészete. Primitivitása nem ősi erőnek új formákat teremtő készsége, inkább csak korlátoltságból fakadó járatlanság.