Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 8. szám · / · FIGYELŐ · / · Kosztolányi Dezső: GELLÉRI ANDOR ENDRE

Kosztolányi Dezső: GELLÉRI ANDOR ENDRE
Szomjas inasok - Nyugat-kiadás
VII.

Manapság gyakran biztatják az írókat, hagy irányitsák szemüket a «jelenkor izzó kérdéseire», mintha bizony ilyesmi az írók akaratától és jóindulatától függene s nem belső ösztönüktől. Gelléri Andor Endre gyermekkora arra az időre esett, mikor a «negyedik rend» az érdeklődés homlokterébe került. Termékeny élményévé vált, amit maga körül látott. Alakjait is belülről látja, nem kívülről, holmi fontoskodó «társadalmi szemlélet» alapján. Épezért amit ír, nem elmélet, hanem élet és költészet.