Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 8. szám · / · FIGYELŐ · / · Kosztolányi Dezső: GELLÉRI ANDOR ENDRE

Kosztolányi Dezső: GELLÉRI ANDOR ENDRE
Szomjas inasok - Nyugat-kiadás
IV.

Vannak itt más, fínoman bujkáló jelképek is. Három inas kirándul, megszomjazik, egy termetes némbertől vizet kér, de minthogy nincs pénzük s az asszony ingyen nem akar vizet adni nekik, leteperik a földre és így oltják szomjukat, az életszomjukat. Hasonló ehhez - a jelkép tekintetében - a kötet egyik legnemesebb darabja: «A vén Panna tükre». A budai öregkisasszony szerelmes a szemben lakó kovácsmesterbe s hideg szobája tükrén nézegeti a kovácsműhely lángjait, azoknál melegszik. Egy árva vágy visszfénye lobog a tükörben, tétován. Annál mozgalmasabb és izgatóbb a «Részegen», a harsány színek e kis remeke. A kelmefestők megbolondulnak egy bárónőtől, aki műhelyükbe toppan, berúgnak a benzin szagától és gőzétől, föllázadnak gazdájuk ellen, pucérra vetkőztetik s befestik kékkel, sárgával, zölddel, pirossal. Ujjuk majd elfagy a benzintől, de fejük tüzel. A hirtelen őrület hangütése mesteri. «Azt kiabáljuk az ablakoknak: Virágot vegyenek, virágot.» A festékek így beszélnek hozzájuk: «Parancsotokra részeg kelmefestők! Bátor kelmefestők!» Másutt, a «Zsiroskenyér»-ben a rajz pontossága lep meg, a «Szerelmes ágyfestő»-ben a humor közvetlensége, az «Egyfillér»-ben egy szeszélyes párbeszéd, melyben nyers erő, feneketlen kétségbeesés és ifjúság lüktet. A teljesség kedvéért említem a «Szabadulás»-t, melyben a kamaszkori zűrzavarból egy mese virágzik ki s a «Rablás»-t, ezt a vakmerő kísérletet, melyben a XIX. század vad regényeseinek is kedvük telt volna. Olyan ez ra rémtörténet, mintha fogadásból írta volna, hogy próbára tegye erejét. El kell ismernünk, hogy magán viseli kézjegyét és sötét korunk jelzetét. (Made in Hungary 1933.).