Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 8. szám · / · FIGYELŐ · / · Kosztolányi Dezső: GELLÉRI ANDOR ENDRE

Kosztolányi Dezső: GELLÉRI ANDOR ENDRE
Szomjas inasok - Nyugat-kiadás
III.

Mi történik ezekben a novellákban? A szállítómunkásoknak föl kell vinniök a második emeletre egy húszmázsás páncélszekrényt. Faszánkókkal, vasgörgőkkel, rudakkal cepelik a szűk lépcsőn, csorog a verejtékjük, kurjangatnak és káromkodnak. Mi történik azután? Az, hogy csakugyan föl is viszik. Egyéb nem történik? Nem. Azaz hogy igen. Az olvasó az első pillanattól fogva közösséget vállal a munkásokkal, maga is bírkozik az anyaggal, elsápad és kivörösödik, emeli és tolja a páncélszekrényt s végül, amikor «fényes szobákon gurul át» diadalmasan kiált föl. Él - az életen kívül - egy másik életet. Átél olyasmit, amihez különben semmi köze. Embereket lát, mintha ott lenne. «A szája nyitva van, mint egy kapu... »Köpködünk, ingünkbe töröljük lóhússzínre főtt arcunkat...» Csupa látomás, mely képzeletünkben valósággá lesz. Ez a valóság érzéki varázsa. A mai novella nem külső fordulatokkal hat. Lelkivé mélyül, az élet jelképévé válik.