Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 8. szám · / · FIGYELŐ · / · Kosztolányi Dezső: GELLÉRI ANDOR ENDRE

Kosztolányi Dezső: GELLÉRI ANDOR ENDRE
Szomjas inasok - Nyugat-kiadás
I.

Gelléri Andor Endre fiatalember. Valamivel túl van a húszon. Voltakép ez a szempont mellékes. Az íróknak nincs koruk. Figyelemreméltó, hogy valaki ebben a korban olyasmit teremt, amit észre kell vennünk s rákényszerít bennünket, hogy megtanuljuk nevét, miután az emberek már hatezer év óta szakadatlanul írnak. De az époly figyelemreméltó, hogy negyven és hatvan éves írók is jót alkothatnak. Maga az írás a csoda. Mellette efféle élettani külsőség eltörpül. Legföljebb megállapíthatjuk, hogy egy fiatalember - a húsz és egynehány évével - bevonul abba a közösségbe, melyben minden idők és népek írói foglalnak helyet s ott természetes társa - vetélytársa - lesz eleveneknek és holtaknak.