Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 2. szám

A NYUGAT HÍREI

"Új írók“ címmel - Juhász Géza és Kardos László szerkesztésében - ez év végén egy könyvsorozat indul meg, amelynek egyes köteteit Erdélyi József, Gelléri Andor Endre, Gulyás Pál, Hankiss János, Illyés Gyula, Kardos Pál, Kassák Lajos, Kodolányi János, Komlós Aladár, Németh László, Sárközi György, Szabó Lőrinc, Szabó Pál és Török Sophie írják.