Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 2. szám · / · Figyelő · / · Képzőművészet · / · Farkas Zoltán: Képzőművészeti Irodalom

Farkas Zoltán: Képzőművészeti Irodalom
A régi Buda és Pest építőmesterei Mária Terézia korában

A budapesti tudományegyetemen folyó derék művészettörténeti munkának egyik igen figyelemreméltó tanusága Réh Elemérnek fenti címmel kiadott könyve. Szinte páratlan szorgalommal és utánjárással készült alapos munka, mely a magyarországi művészetnek egyik terra inkognitájáról próbálja a feledés fátolyát fellebbenteni. Finom stíluskritikai elemzéssel kombinálja össze a megmaradt csekély levéltári adatot és így jut el többek között egy elfelejtett kitűnő épitőművésznek: Mayerhoffer Andrásnak vonzó alakjához. S ha már a barbárul pusztító városrendezésben a szörnyűen éktelenedő új Budapestnek eszébe sem jutott, hogy a régi és szép Budapestnek emlékeit megkímélje (hiszen emlékezzünk vissza, hogy nemcsak a barokkot, hanem a klasszicista építészetet is mennyire kipusztították), mindenesetre örvendetes, hogy a tudomány annyit törekszik megmenteni a multból, amennyi az emlékezés számára elkésetten még menthető. Kár, hogy nyilván a rendelkezésre álló csekély anyagi eszközök miatt Réh könyvének alig van képanyaga s ami mégis van, az silány kivitelű, úgy hogy derék munkáját haszonnal inkább csak a szakemberek forgathatják. Ezt az elmaradt, gazdag képanyagot Réh könyve valóban megérdemelte volna, mert tudományos érdemei mellett vonzóan és jól megírt olvasmány.