Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 2. szám · / · Figyelő · / · Képzőművészet · / · Farkas Zoltán: Képzőművészeti Irodalom

Farkas Zoltán: Képzőművészeti Irodalom
Magyar festők Olaszországban

Három kitűnő festőművészünk: Iványi-Grünwald Béla, Szőnyi István és Aba Novák Vilmos összeállított és minden műkereskedői közvetítés kikerülésével maga rendez kiállítássorozatot Olaszországban. Érdekes és kockázatos vállalkozás, melynek első felvonulásai eddig eléggé kedvezően sikerültek. Milanoi kiállításunknak jókora visszhangja volt. Mussolini jóindulattal fogadta őket. Hogy azonban ezzel a kísérletükkel itt foglalkozunk, annak oka különösen az, hogy kiállításukkal kapcsolatban mindegyikük olyan névjeggyel ment látogatóba, ami nálunk eddig szokatlan volt és nagyon talpraesett újítás számába megy. Legjobb képeik reprodukciójából külön-külön igen szép kiállítású albumot állítottak össze, melyben egy rövid magyar olasz és angol nyelven írt életrajz is olvasható. Az albumok reprodukciói elsőrangúan sikerültek, nyomásuk és kötésük igen ízléses.

Ezeket az albumokat osztogatták ingyen az illetékeseknek és, mint halljuk, becsületes sikerrel. Nekünk is megvan a hasznunk ebből az ügyes ötletből, mert eléggé szegényes képzőművészeti könyvpiacunk három szép kiadvánnyal gazdagodott, melyet a műbarátok nyilvánvalóan szívesen fognak könyvtárukba illeszteni.

A milanói kiállítást majd egy genovai követi, aztán egy római, sőt egy angliai kirándulás is. Vállalkozásukat a fölötte silány velencei magyar tárlat után csak örömmel üdvözölhetjük; ha már az állami beavatkozással létesült külföldi kiállítások legújabban ilyen torz képet adnak művészetünkről, nagyon helyénvaló, hogy jó művészeink odakint a maguk erejéből próbálják a szégyenletes csorbát kiköszörülni.