Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 24. szám

A NYUGAT HÍREI

Cselényi Walleshausen Zsigmond festőművész «Este» cím alatt mappábagyűjtött hat eredeti ólommetszetét adta ki. Az egyes lapok a mappából kivehetők és mint önálló grafikai lapok bekeretezhetők. A Nyugat előfizetői és barátai 15 P-ért rendelhetik meg a Nyugat kiadóhivatalánál.

Ruszkabányai Elemér novelláskötete: «Tűz van» megjelent a Délmagyarország kiadásában. Ára 2.- pengő. Nyugat-előfizetőknek 20% engedmény. Kapható a kiadóhivatalban.

Friss Endre «A lélek védekezik» c. új verskötete megjelent. Ára P 2.50. Kapható a Nyugat kiadóhivatalában.