Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 23. szám

A NYUGAT HÍREI

Kassák Lajos: «Munkanélküliek» címen kétkötetes regényt írt. A regény a Nyugat-Könyvek sorozatában jelenik meg ez év karácsonyára. A regény több mint 25 ív (400 oldal) terjedelmű lesz s egységes aranyozott egészvászonkötésben kerül kiadásra. A Nyugat előfizetői számára a mű ára 3 P 20 f. (ez összeget a januári előfizetési díjjal együtt kérjük beküldeni) - a bolti ár ezzel szemben fűzött formában 5 P, kötve 6 P.