Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 23. szám

ILLYÉS GYULA: KOLDUSOK

Jöttek a koldusok naponta,
nyakukban kétfelől tarisznya, -
harsogva, fennen énekelve
ereszkedtek a kicsi völgybe.

Jöttek egyenként s libasorban
nagy porfelhőt verve a porban,
fujtak hosszu szent éneket,
jósoltak szörnyü éveket.

Nyakukban kétfelől tarisznya,
elől-hátul hatalmas tarka
szélfutta zacskók sónak, lisztnek
és kendők, mik csattogva lengtek!

Mintha csak a szél hozná mindet:
zacskók, szütyők és rongyos ingek
szárnyai között tántorogtak,
egy szellőszóra föllobogtak.

Szinte repdestek, énekelvén!
Azóta is igy képzelem én
az angyalokat, - öregeknek,
énekelnek és kéregetnek.

Jöttek botozva nagy botokkal,
egy lábavesztett köztük lóval,
kicsi szekérben, mint egy bálvány,
kövéren, sötéten kántálván!

Nem kért az semmit önmagának,
csak egy kis szénát a lovának,
egy kis szénát a saroglyába,
hol már egy fél petrence álla.

Sánták érkeztek nagy mankókkal
és vakok sápadt kis lányokkal,
ők nyujtották a csempe bögrét,
a kanálnyi zsirt belekenték.

És némák, akik csak hörögtek,
bujosdi könnyeket töröltek
és mutogattak a torkukra,
majd a távolba, majd hasukra.

És undoritók, oly sebekkel,
akikhez már a szegény ember
fia-leánya mer csak szólni,
a szörnyü kézbe krajcárt nyomni.

És őrültek, kik fintort vágva
csak beröhögtek a konyhába;
követeltek, ha meg nem kapták,
a szemérmüket mutogatták.

És bohók, játszik, komor szentek,
kik nagy rózsafüzért cipeltek,
s özvegynők, hülyék, össze-vissza,
dalolva, zengve, sipitozva.

Jöttek csak jöttek, egyre jöttek,
micsoda földről özönlöttek,
mily szörnyü multból, ahol karjuk
elmaradt szemük, lábuk, orruk.

Mily vad világból, amely ottan
kezdődött fent a domboldalban,
hol az országut kanyargott el
tele varázzsal és veszéllyel.

Jöttek bőgve, a vad csatából
rettentő ütések nyomával,
mint dorongolt eb a kertvégbe
a szegénynépek küszöbére.

Volt köztük régi rab és elvert
pap és olyan ki ölt már embert,
hajdani dáma és diák is
és volt köztük egy vén betyár is.

Jöttek s mentek üvöltve, - s mégis
hogy mentem volna vélük én is
el, ki a messzi nagy világba
egy próba-szerencse csatára.