Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 22. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugat mai számában tipografiai újítást talál az olvasó. Mivel nem áll módunkban sík terjedelemben bővíteni a lapot, hogy úgy mondjuk, mélységben próbáljuk gazdagítani. Áttérünk apróbb szedésre, hogy több kéziratot helyezhessünk el. A mai élettel foglalkozó cikkeinket fogjuk ebben a formában közölni.

A Nyugatbarátok Köre Irodalmi Szalonjának vasárnapi előadásaira sikerült megnyerni a következő művészeket: Basilides Mária, Herz Lily, Márkus Margit, Medgyaszay Vilma, Simonyi Mária, Vidor Ferike, Ascher Oszkár, Elekes Ernő, Földes Bandi, Kósa György, Palló Imre, Páger Antal

A konferenciák előadóiul pedig a következők vállalkoztak:

Babits Mihály, Farkas Zoltán, Fejős Pál, Fülöp Zsigmond, Halász Gábor, Hantos Elemér, Karinthy Frigyes, Kelen Hugó, Kosztolányi Dezső, Kozma Lajos, Kulcsár István, Lajtha László, Móricz Zsigmond, Németh Andor, Pátzay Pál, Péter András, Serényi Gusztáv, Strém István, Szalay Károly, Szász Zoltán, Székely Béla, Tersánszky J. Jenő