Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 22. szám · / · Magyar Írók Sátora

Illyés Gyula: NYILATKOZAT

Egy, Kassák Lajos szerkesztésében megjelenő lap legutóbbi száma cikket közöl, mely többek között személyemre vonatkozólag rosszhiszemű vádakat és oly kitételeket tartalmaz, amiket a Nyugat hasábjain nem reprodukálhatok. A cikkel kimerítőbben foglalkozni nem érdemes. A Nyugat augusztusi számában megjelent írásaimra vonatkozik s aki ezeket fellapozza, úgyis látja, hogy itt tudatos ferdítésről van szó. Aki kérdéses verssoraimban nem veszi észre a gúnyt, az irodalmi farkassötétségben szenved. Prózám konkluziója pedig pont az ellenkezője annak, amit neki a cikk tulajdonít, melynek írója különben vádjait a besúgás konkrét formájába tudja öltöztetni.

A cikk írója és közrebocsátója tanult rágalmazó, illetve elszánt szellemi hamisító.