Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 21. szám

A NYUGAT HÍREI

A lap élén találja az olvasó a Nyugat-Barátok Körének jelentését. Az idén az Ostende-kávéház (Rákóczi-út 20) elsőemeleti különtermében tartjuk Nagy Endre vezetésével előadásainkat. November 14-én kezdődnek s 42 előadáson a mai idők fontos problémáit tárgyaljuk meg konferencia formájában.

Erdélyi József «Aurora» címmel új verseskönyvet ad ki. Megrendelhető a Nyugat kiadóhivatalában, előfizetési ára 2 pengő. Előfizetési íveket kérésre küld a Nyugat kiadóhivatala.

Remenyik Zsigmond nagy szatírikus regénye, a Bolha-cirkusz megjelent. Megrendelhető a Nyugat kiadóhivatalában. Ára P 3.-.

A London-Paris Society közli, hogy ez évben is megtartja szokásos összejöveteleit minden szerdán este 9 órakor a Magyar Gazdasági Club (Nagymező-utca 22-24) helyiségeiben. Angolul és franciául beszélő vendégeket szívesen látunk.