Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 21. szám · / · FIGYELŐ · / · Disputa · / · «ARANY - A TANÁROK KEZÉN»

«ARANY - A TANÁROK KEZÉN» [+]
III. KÁRPÁTI AURÉL

Arany a tanárok kezén című cikkem - úgy látszik - elérte azt a célt, amiért elsősorban íródott: ráterelte az érdekeltek figyelmét a kérdés mélyén rejtőző vitaanyagra. Hogy az Arany-kultusz körül csakugyan vannak ilyen vitatható pontok, misem bizonyítja jobban, mint a két fentebbi hozzászólás, amelynek ellentmondásai szembeszökőek, holott mind a kettő tanári szemléletből fakadt. Nyilvánvaló, hogy nem eldöntött s nem is egyszerű problémáról van itt szó. De még nyilvánvalóbb, hogy ez a probléma vitális jelentőségű és a magyar irodalmi nevelésnek, sőt egyáltalán az irodalmi kultúrának alapvető kérdéseit, létét, lehetőségét, érdemességét érinti.

Nagyon örülnék, ha mennél több oldalról indulna meg egészséges disputa az Arany-kultusz jövője érdekében. Éppen ezért a részletes és érdemleges válasz jogát későbbre tartom fenn magamnak.

Vitázni arról, hogy mikép itathatnók át legmélyebben és legigazabban a magyar intelligenciát Arany János szellemi örökségével s mikép lehetne elkerülni, legbiztosabban az ő kincseinek elhomályosulását: nemcsak nem «ünneprontás», hanem a legméltóbb ünneplés.

 

[+] L. Kárpáti Aurél cikkét a Nyugat október 16-i számában.