Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 20. szám · / · ARANY JÁNOS CSALÁDJA LEVELEZÉSÉBŐL

ARANY JÁNOS CSALÁDJA LEVELEZÉSÉBŐL
Széll Piroska levele Gubody Marihoz.

Boríték: Méltóságos Gubody Marinak tisztelettel Nagy Kőrös. Póstabélyegző kelte: Budapest 75 Oct. 25.-3. Lipótváros.

Budapest október 25. Kedves Mari! Leveledet megkaptuk. Nagymama köszöni sziveségedet. És nagyon szivesen elfodja ha a leány, rá ál, hogy legalább is egy fél évig lesz nálunk, a 4 frt nagymama szivesen megadja. És most az a kérdés, hogy nagymama fizesse-e az uti költséget, vagy, a kisleány fizeti? Nagymamának mindegy, akár október vegin akár november elején jön csak azt szeretné, hogy minél előbb itt volna. De hogy ha meg igerkezik hogy egy fél évig minálunk lesz, és valamely más helyen többet igérnek neki, és fel évet nem tölti ki, akor az uti költséget béréből kifogja nagymama. Irma 4 évig volt nálunk, Terka pedig 2 éve hogy nálunk van, nagymama reméli, hogy ez a leány se fog tavaszig elfutni. Most a hozzám intézett levélre felelek. Tudodd kedvesem, én azért nem írtam neked, mert vártam, hogy te írj, nekem előszőr, mivel az a szokás hogy a ki elmegy, az ír. Így már tudom olvasni az írásodat, nagyon jól van, csak igyekezz, Bravo! Mióta elmentél, kedves apám is fenn, volt. Azóta kaptam egy nagyon nagyon szép köpönyeget. Azóta 4-szer voltunk szinházba, Mi mindnyájan egészségesek vagyunk, mit nektek is kivanunk. Kérlek ezen levelet, meg Herkópáternek se mutasd. Csókolunk ezerszer, maradok Szél Piroska U. I. Nagyma épen tegnap monda hogy irjak neked, kislanyom.