Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 20. szám · / · ARANY JÁNOS CSALÁDJA LEVELEZÉSÉBŐL

ARANY JÁNOS CSALÁDJA LEVELEZÉSÉBŐL
Széll Piroska [+] levele Gubody Marihoz.

Budapest október 7, 1876. - Kedves Marikám! Nagymám már régen készül irni neked, de mindég jönn valami közbe, Már töbször hoza fogott a levéliráshoz, de jött közbe valami; Vagy vendég jött, vagy pedig póstás és mik másodszor hozzá ült már estve lett, gyertyánál pedig nem szeret nagymama irni. Ezen sorokat most én irom helyette. - Én most iskolába járok, A József téren van egy, és ezt Zirzen Janka néni igen ajánlotta, tehát most kedves nagyszüléim ide adtak föl. Pénteken 29-én kezdődött. Itt csak délelőtt van előadás, 8-1, az 1-ső osztályba vettek fel, a felvevő vizsgát szerencsésen letettem. Itt az első osztály anyi, mintha máshol a 8-ikat tanulnám. - Kedves nagymamám azt izenteti neked, hogy van egy pár igen jó olvasni valója, amit neked sziveses kölcsönözne. Ird meg tehát kérlek hogy nem e jön fel valami kőrösi asszonyság, ha igen akor mi oda adnánk neki ezen könyveket, hogy vigye neked el. Vagy te nem szándékozol feljönni ide Pestre egy pár napra? Bizony az nagyon jó volna. - Hát Klárika hogy van, mit csinál. Rosz kislány lett mert nem ir nekem soha, azóta mióta Pestről elment még egyszer se irt nekem pedig megigérte hogy fog irni. Nagyapácska igen jó szinben jött haza fürdőből. Mindnyájan egészségesek vagyunk, mit nektek is szivből kivánunk. Kedves nagyapám, és nagymamám, kedves szüleidet nagyon szépen tisztelik én kezeiket csokolom. Téged pedig nagymamával együtt csokol és olel Piroska.

 

[+] Széll Piroska szül. 1863 december 28-án, tehát e kedves kis levelek írásakor tízéves sem volt. A levelek főrészét nagyanyja diktálására írta. Gubody Mari, Gubody Sándor országgyűlési képviselő leánya. Aranyék Nagykörösön Gubodyékkal szomszédok voltak s a gyerekek közvetítésével melegedtek barátságba. Az itt közölt levelek Gubody-rokonság révén Dezső Kázmér nagykörösi polgármester levelesládájában vannak. Ugyanő másoltatta betűhíven, az egyéni helyesírással írott leveleket s mi is pontosan közöljük az eddig kiadatlan levélkéket, amelyek csodálatos tisztán keltik életre Arany János miliőjét, házának hangját és életét.
M. Zs.