Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 18. szám

KOMJÁTHY ALADÁR: SORS

Napok elfogynak s mint az éjjel
megrezzenő sötétje hull le
riadt szived
s kihamvad minden égi fényjel.

Felcsattanó sugár a vágy,
míg tündöklik az ifjuság,
de gyötrelem,
amint a szép kor messzehágy.

Halkuló dobbanások s ősz haj
keservét megismerni futsz
a mély felé;
a hó elolvadt már tavaly.

A holtak gúnyosan hevernek
tömör illatú temetőkben,
bokor remeg
s ledől az ég komor tehernek.

Megleng a fűz az esti szellő
karján, feletted húz a csillag,
fekszel alant
s a Nap-madár ragyogva feljő.