Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 17. szám · / · FIGYELŐ · / · Közgazdasági irodalom

ANDRÉ BOUTON: LA FIN DES RENTIERS
Histoire des Fortunes Privées en France depuis 1914.

Editions M. P. Trémois

Gondolkozó ember könyve, aki anélkül, hogy a gazdasági elméletek érdekelték volna, annyira átérezte az események hatását, hogy már 1914 óta szüntelenül feljegyzéseket gyüjtött a gazdasági és főként a pénzügyi eseményekről. Annak a memoár-irodalomnak kiegészítője ez, amely áradatszerűen özönlik a nagy háború kis és nagy fordulatairól, embereiről és tömegeiről. Bouton a gazdasági részt éli át és ebben a visszatekintésben legalább olyan hasznos, mint a háború többi emberi dokumentumai. - Rengeteg adata megmenti attól a veszedelemtől, hogy amit ír, az csak egy ember egyéni állásfoglalása legyen mindnyájunk dolgával szemben. A művészetben, az irodalomban ez a legszebb jelző egy könyvről, - a gazdasági irodalomban a túlzottan egyéni felfogás egyúttal már gyanús is, mert azt sejteti, hogy írója nem tudta mindenkinek ügyét a maga ügyévé tenni.