Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 17. szám · / · FIGYELŐ · / · Közgazdasági irodalom

FELIX SOMARY: KRISENWENDE

S. Fischer Verlag - 1 Mk.

A német közgazdasági irodalomnak mindig van egy-két kiváló bankárja, aki írni is tud. Ez állandó kaput nyit a tiszta tudományba annak az egészséges dilettantizmusnak, amely szüntelenül új problémákat vet fel. S mivel ez a bizonyos mértékig különálló írógárda a régieket sem úgy igyekszik megoldani, mint a tudósok, azokat szüntelenül új erőfeszítésekre és új fogalmazásokra sarkalja. - Ma Somary a legszellemesebb német bankár. A Creditanstalt összeomlása után azt mondta: ha az olasz bankrendszert újjáépítik, ha a német bankszervezet megbukik és újra talpraáll, ha az angol aranystandardot felfüggesztik s ha a Kreuger-konszern összeomlik, akkor majd sor kerülhet arra, hogy a gazdasági élet útja felfelé vezessen. - Ezek a vakmerő jövőbelátással felsorolt események azóta be is következtek, mégpedig ugyanebben a sorrendben s Somary ebben a kis füzetében a most már várható emelkedés ismertető jeleit keresi össze.