Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 17. szám · / · FIGYELŐ · / · Közgazdasági irodalom

CLARA WITH: AMERIKA
Müller és Kiepenheuer kiadás - Potsdam

Ára 6.50 Mk

Az Újvilág képeskönyve. Clara With tolla, - mert minden lapját maga rajzolta e könyvnek - lebilincselő változatossággal halad végig az Újvilág multján, jelenén, formáin, sajátságain. Amerikának a többi világrészekhez való viszonya, földrajza, népei, gazdasági eredményei, olyan embernek a tollából, aki nemcsak rajzolni tud jól, hanem megfigyelni is és ami ennél fontosabb: a lényeges részeket helyesen megkülönböztetni a lényegtelentől. Először keretadatokat mutat be, majd végighalad annak északi, középső és déli szféráin, egyenként is elemezve a fontosabb államokat, egészen a felfedeztetés korszakától kezdve, vagy azóta, amióta adataink vannak azok életéről. A kevés szóval, kevés vonallal sokat mondó szerzőt e munkájának elkészítésében a szíve is vezette; a régi kultúrnépek szenvedései és a mai nagy tömegek nyomorúsága mindvégig bátor szószólójára akad benne.