Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 17. szám

VARRÓ DEZSŐ: ZSOLTÁR

Te ütsz,
emelt jobbodban tartod életem
és azzal ütsz -

és jaj,
ha mindennap csak vétkezem,
vétkemmel ütsz.

Ahányszor
szivből elhajitlak,
Te meghajitsz -

De kis percekre
nem teszel föl,
el nem taszitsz.

Szürke
kis életfonalam
nem téped el.

Arcomra
hogyha könny pereg,
Te könnyezel.