Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 15-16. szám · / · FIGYELŐ · / · Apró bírálatok

Török Sophie

Szerelmem és tragédiám. II. Miklós cár és Feodorovna Anna cárnő bizalmas levelei (Athenaeum). - Ha az olvasó legyőzi önkénytelen pirulását, amit éreznie kell, ha illetéktelenül olvassa el idegen emberek bizalmas leveleit, ez a levelekben elmondott érzelmes kis regény igen szórakoztató és érdekes olvasmány. Persze a világháború és forradalmak okairól és titkaiból kevés leleplezést kapunk, mert ezeket az okokat és titkokat maga a minden oroszok cárja se tudta. Derék ember volt, a felesége is nagyon derék, vallásos asszony, szerelmük meghatóan idillikus, s miközben sok száz ezer ember élete és kenyere fölött rendelkeztek, mitse tudtak helyzetük felelősségéről. - Atyuska szalonkocsiban elment megnézni a háborút, s mint jó kis fiú, szép levélben megírta haza, hogy mit látott. Két sorban, másik két sorban megtanácskozzák, hogy milyen miniszterek lesznek elcsapva, s kik kinevezve, akárcsak inasokról volna szó. A levél többi része szerelmi enyelgés kispolgári kétértelműségekkel. Esetleg féloldalon a legújabban olvasott kolportázsregény tartalma és kritikája. És: ó ez a csúnya háború! Majd minden levélben előfordul: Barátunk, a szent és bűbájos Rasputin. - «Barátunk ma vidám volt és barátságos.» «Barátunk véleménye szerint javunkra szolgál, hogy Kitchener lord elsüllyedt a hajójával.» «Barátunk arra kér, hogy ne nevezd ki Makarovot belügyminiszterré.» «Barátunk küldi ezt a virágot és almát, a gyöngyvirág és kenyérhéj szintén tőle való.» Mégis, ez a gyengéd szerelemmel, polgári erotikával és önkénytelen humorral teli könyv valahogy hátborzongató hatást tesz. Ha a cárt kevély uralomvágy és tudatos kegyetlenség tette volna zsarnokká, természetesnek lehetne találni, hogy ösztöneit kielégitette. De ez az ájtatos, műveletlen és tehetetlen ember úgy bánt a hatalommal, mint gyermek a puskaporral. Ambiciói és lelki horizontja mélyen alatta maradnak egy kisvárosi postamester szellemi világának s együgyű mondatai a maguk naiv ártatlanságában inkább megdöbbentenek, mint egy Néró véres hetvenkedései.