Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 13-14. szám · / · MAGYAR ÍRÓK SÁTORA

MAKABER, HERB ÉS TÁRSAI

Egyik igen elevenen szerkesztett irodalmi folyóiratunk lapjáról szedtem össze ezt az épületes kis gyüjteményt: intervju, kurzus, instanciázás, apakomplexus, gesztus, anabazis, kóter, larmoyant, melodráma, belletrisztikus, pamflet, klasszikus, klasszifikálhassuk, propaganda, humánus tendencia, generalizálja, kvalitás, tartüffösködő prüdéria, krimen, fantázia, szófigura, morbid, makáber, nekrofilia, fázis, koprolalia, aposztrofálja, misztifikáció, koprofiliás, szexuális közmorál, miliő, sarzsi, herb szűziesség. Meg kell jegyeznem, hogy a cikk magyar nyelven volt írva. A szerzője legalább is meg merne esküdni rá, hogy magyarul írt. Hát nem furcsa és megbotránkoztató ez a tudatos nyelvrontás? A cikk szerzője művelt magyar ember és az ember úgy érzi, hogy hajuknál fogva rángatja elő az idegen szavakat, talán hogy még műveltebbnek lássék és nem gondol arra, hogy cikke így nehezebben érthető, mint ha magyarul írta volna meg. Hát nem szomorú, hogy az ilyen kihágás büntetésére nincs hatóság?