Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 13-14. szám

GELLÉRT OSZKÁR: SEVERUS

Rendeltettem tán
Vértanuságra.
S halálraszánt nyers
Életörömmel
Pörgök s keringek
Abroncsaimmal:
Egyenlitőmmel és
Délkörömmel.

Lázadó kedvvel
Jöttél a világra?
És végzeted lett
Nyugodalmas béke?
Zegzugos villám
Nyilazó napfény:
Mennyei lángok
Babonás keveréke.

Severus császár
Kápolnája
A lelked, hol Orpheus
S Jézus szobra
Áll egymás mellett;
Tétova pogányság
Keresztjét ütve
A homlokodra.

Orpheus, asszonyok
Téptek széjjel,
Holt Jézus, asszonyok
Ébresztettek.
Világot-nemző
Szeplőtelenség
Csillagai égnek,
Költő, feletted.