Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 12. szám

A NYUGAT HÍREI

Ayala, a spanyol irodalom vezető egyénisége, aki jelenleg mint hazája nagykövete Londonban él, megtisztelte a Nyugatot azzal, hogy 25 éves jubileumára cikket küldött. A cikket, melyet ebben a számunkban közlünk, az eredeti spanyol kéziratból K. D. fordította.

Hibaigazítás. A Nyugat június 1-i számának Figyelő-rovatában megjelent Az Arany Pávák dala c. Kárpáti Aurél-kritikába nyomdai elnézés folytán több sajnálatos sajtóhiba csúszott. Így a 667. oldal második hasábjának 33. sorában, a 668. oldal első hasábjának 6. sorában és alulról számított 2. sorában víg kötet helyett mindenütt új kötet olvasandó. Továbbá a 668. oldal 12. sorában Omár Kerejjám helyett Omár Khájjám, 16. sorában egéggé helyett eléggé és 38. sorában Daliák és az ördög helyett Dahák és az ördög a helyes szöveg.

Vándorok címen június havában Gunda Béla, Habán Mihály, Krisó Dénes, Sáfáry László és Simon Andor közös kötetet adnak ki. Megrendelhető a Nyugat kiadóhivatalában. Ára 2 pengő.