Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 12. szám · / · Figyelő · / · Apró bírálatok

K. L.

Horváth Béla: Minden kapudon keresztül. Versek. Budapest. - A költő előző kötete - Minden mozdulatban - a vallási vívódás témáit hozta egy kacér, virtuskodó rím-zenekar pikáns ellentétével. Új könyvecskéje tartalomban mélyebb és tisztább, formában egyszerűbb: katolikus szellemű, ájtatos strófák, miniatűr himnuszok gyüjteménye. Tulajdonképpen minden strófa egyazon téma variációja: a gyönge ember hódolata az istenség előtt. A kis vers-szinonimák többnyire megragadnak, de van köztük egy-két mesterkélt és stílszerűtlenül játékos (36. és 50. l.), keveset mondó (51. és 64. l.) és erőtlen (39. és 66. l.) is.