Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 12. szám · / · Figyelő · / · Apró bírálatok

K. L.

Tatay Sándor: Az eke. Regény. Sopron. - Gyönge regény. Szokványos alakok, naív mese, hírlapias politikai lelkendezés, ormótlanul kibökő tendencia. A mérleg másik oldalán: némi stiláris készség. Az egész könyv - hangban, mesében, figurákban, célban - halvány reminiszcencia: mintája Az elsodort falu volt.