Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 12. szám · / · Figyelő · / · Apró bírálatok

K. L.

Joó Tibor: Európa szerepe az emberiség történetében. Kecskemét. - A pár lapos kis tanulmány az európai válság homályos probléma-tömegét világosítja meg józanul és bölcsen. Szerző szerint Európa politikai és gazdasági világhatalmának valóban befellegzett, de az európai szellem a legjobb úton van, hogy meghódítsa a földkerekség összes népeit. Az egyetemesség és szabadság európai eszméi formálják ki - fajokon és nemzeteken felül - a homogén kulturájú emberiséget s így az egyetemes emberi kultúra legmélyebb lényege szerint igazában európai kultúra lesz.