Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 11. szám

A NYUGAT HÍREI

A 25 éves Nyugat jubileumára külföldi társainktól még mindig érkeznek testvéri írások. E számunkban az angol John Drinkwater és Vernon Duckworth Barker, a jugoszláv Yovan Ducic verseit adjuk B. M. fordításában, továbbá a román Emil Isac prózaversét Kádár Imre magyar szövegével. - Következő számunkban Bernard Shaw, John Aldington és Johan Bojer kéziratai kerülnek sorra.

Ugyancsak e számunkban közöljük azt a jelentést, amelyet Dominique Braga terjesztett be a Népszövetség Állandó Irodalmi és Művészeti Bizottságához a Goethe-centennárium alkalmából Frankfurtban május 12-én tartott ülésen. Ez a jelentés arról az ankétról szól, amelyet a bizottság «a költészet iránti hajlam» fölébresztése érdekében kezdeményezett. Az ankét olyan problémát vet föl, amely a Nyugat táborát sem hagyhatja közömbösen.

A Nyugat a Nemzetközi Vásáron és a Magyar Könyvnapon. Az idei Nemzetközi Vásárnak az Iparcsarnok felé vivő főútvonalán állított pavillont a Nyugat. A Kozma Lajos tervezte könyvespolcokkal és asztalokkal berendezett pavillont, amelynek Nyugat-táblája alatt ott ragyogott Beck Ö. Fülöp Mikes-plakettjének, a Nyugat 25 éves emblémájának mása, tömegesen kereste fel a vásár közönsége. Különösen sokan látogatták a pavillont híveink köréből azok, akik vidékről és az utódállamokból jöttek a vásárra. - Úgy itt, mint a Magyar Könyvnap Nyugat-sátraiban (egyiket a Corvin Áruház előtt, másikat a Petőfi Sándor-utca és Apponyi-tér sarkán, utóbbit a Káldor-könyvkiadócéggel együttesen állítottuk) főként a Nyugat íróinak művei, Mai Dekameronunk és Új Anthológiánk iránt volt nagy az érdeklődés. - Itt említjük meg, hogy a Könyvnap leszállított árú könyveiből még megmaradt kevésszámú példányt vidéken lakó olvasóinknak a kivételes könyvnapi áron kész szállítani kiadóhivatalunk, míg a készlet tart.