Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 11. szám · / · Figyelő · / · Képzőművészet

Farkas Zoltán: Kiállítások

A Szinyei Társaság tavaszi szalónja, melyet hetedszer rendezett fiatal magyar művészek számára, meglehetősen egységes képet mutatott: az az új festőnemzedék elfordulását a naturalista-impresszionista iránytól. Meglepőn kiemelkedő és eddig ismeretlen tehetséget nem revelált, de jó átlagot adott. Nemes Marcell utazási ösztöndíját Pekáry István nyerte el, akinek sajátos, különös és értékes művészetét itt minapában már részletesen méltattuk. Mellette Kolbe Mihály és Félegyházi László festőművészek tüntek ki és különösen egy fiatal szobrász, Schrotta Frigyes, akinek lendületes erőről tanuskodó Svonarola szobra sok reményre jogosít.

Kerestük e kiállításon Szamuelly és Kun Béla szellemét is, mely Cholnoky Jenő földrajztanárnak az Elek-pörben elhangzott szakértői véleménye szerint a modern festőfiatalság lelkét áthatja - de helyette őszinte szabadságérzetet és sok frisseséget találtunk.

Az Ernst-múzeumban a csoport kiállításon szereplők közül Lesznai Annáról emlékezünk meg, aki ilyen érett művekkel eddig még nem szerepelt. Mesék költője, aki mindent finom mesehangulatba burkol. Ötletes rajza, szellemes stilizálása, színeinek finomsága előkelő helyet biztosít neki legjobb grafikusaink között.

A Szépművészeti Múzeum grafikai osztályának hatvanharmadik kiállítása a német rajzok második csoportját mutatta be az 1654. évtől 1914-ig terjedő időből. Maga a német barokkor messzire elmarad a régi németek mögött az újabbkori művekben pedig a múzeum szegény, innét van az, hogy ez a kiállítás jóval kevesebb gyönyörűséggel szolgál, mint az előző, de tudományos okulás szempontjából semmivel sem marad el, miben a szemlélőt a dr. Hoffmann Edit szerkesztette páratlan szorgalommal készült katalógus ugyancsak támogatja.