Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 11. szám · / · Figyelő · / · Regény és széppróza · / · Illés Endre: Ötven új magyar regény

Illés Endre: Ötven új magyar regény
A Révai Irodalmi Intézet «Nyíl»-regénysorozata
2.

Milyenek mégis közelebbről?

Mind az ötvenet számbavenni szinte lehetetlen. Egyhangú, fárasztó, unalmas és mindenképpen fölösleges részletezés lenne ötven kritikát írni, még en miniature is.

Ötven regény közt inkább csak tallózni lehet... Egy-egy érdekesebb névnél megállni. Egy-egy jellemzőbb regény margójára egy-két mondatot írni.

A beköszöntő... Őszi kaland Firenzében, Erdős Renée kis regénye. Firenze, Róma s általában Olaszország, úgy látszik, Erdős Renée kizárólagos írói monopóliuma már. De ki is tudná ezeket az őszi kalandokat Firenzében előkelőbb emberekkel, mélységesebb lelki konfliktusokkal, igézőbb helyismerettel s nagy sikereken edződött, mindennél biztosabb írói rutinnal felidézni? Ez a kis regény pontosan azon az esztétikai szinten áll, mint Erdős Renée többi munkája. Igaz... Erdős Renéenek talán nem is kellett megalkudnia... Szembetünően és meglepően érdekes: mennyire beillenének ebbe a sorozatba Erdős Renée regényei. Sokakhoz kell szólni? Mesét kell mondani? Szerelemmel, kalandokkal, érdekes figurákkal, érzelmes morális tartalommal lekötni az olvasót? Erdős Renée írói egyéniségének legjellegzetesebb tulajdonsága ez a polyglott sokoldalúság, - mindenkihez a maga nyelvén szólni. Az entellektüelnek megadja a legfinomabb kivitelű lelki mélységeket, a kispolgári nőnek a távoli s tündöklő bíborosokat, az ugyancsak determináltan polgári hiszterikáknak «az élet értelmét: a gyermeket», a fáradt hivatalnokembernek nagyszerű nők kalandjait, az egy- s kétszobás lakásokhoz ragadottaknak a gyönyörű Itáliát, s a masamódlányoknak a bárók és hercegek monokliját. Itt ugyan csak egy híres író s egy kitünő szobrásznő a regény homlokdíszei, de a történetet benépesítő társaság még így is válogatott s finom. Beköszöntő volt. S kitünő indítás.

Moly Tamás évek óta fáradozik a magyar detektívregény megteremtésén. Nem a legmagasabb célitűzések egyike. S Moly Tamás többrehivatott író is. De talán éppen ez a felemás «irodalmiság» saját értékének és többre hivatottságának tudata akadályozza állandóan munkájában. Igazabb író erényei - még ismert Vörösbegy történeteiben is - nem megfigyeléseit teszik pontosabbá, nem rajzait élesebbé, nem pszichológiáját s logikáját következetesebbé, de gátlásként jelentkeznek éppen a legfontosabb pontokon. Ez a legújabb spiritiszta-története is: egy író munkája, aki szégyenli, amit csinál, s közben ránkkacsint, tudok én ám mást is, nézzétek, most kiviccelem műfajomat, - de azért csak csinálja, szemlesütve, s végig.

Farkas Imre: A három Csengődy fiú. A korral, úgy látszik, nemcsak az interpunkció, de a műfaj is változik. Amíg az író fiatal, inkább egy kis verset ír, amikor már őszül a haj, gazdaságosabbnak látja az operettet, - vagy egy könnyű Courths Mahler-Csathó keveréket.

Egy pofon története. Lakatos László regénye mulatságos megvalósítása annak a változatnak, milyenné válik egy pesti házasságtörés története, epés s kissé gyomorsavas írás, kis lipótvárosi nősténykéket szétmarcangoló, férjek, boxbajnokok, szeretők, színészek s színésznék butaságát kicsúfoló, szabadszájú, borsos, igazi lakatoslászló-regény, ha - átdolgozzák a serdültebb ifjúság, a tizenhatéves lányom, a kissé prüd nagymamán s az egyszerűbb háztartási alkalmazottam számára. Happyenddel.

Kosáryné Réz Lola regénye mintha egy nemrég magyarul is megjelent, ügyes s ismert német ifjúsági regénynek (Emil s a detektívek) második magyar fordítása volna.

Lestyán Sándor bizonyos ökonómiával épített, rokonszenvesen szerény s egy könnyed unalmú félóra üresebb hangulatát elűző regényt írt egy Naplopó nevű ló történetéből. A miljő érdekes és jó.

Surányi Miklós fölényesen mutatja be ismert kvalitásait egy gyilkosság kissé vázlatosan odavetett s befejezésében elsietett és elmosódott vonalú rajzában. Kétségtelenül Surányi Szakadék-jára emlékszik a leghosszabban, aki végigolvasta ezt a negyven regényt.

S Bibó Lajos, Benedek Marcell, Thury Lajos, Pásztor Árpád, Babay József, Tersánszky J. Jenő, Beczássy Judit kisebb írásai bizonyára lekötötték, érdekelték, szórakoztatták azokat, akik szívesen olvassák az ilyen kissé lazább, népszerűbb és egyszerűbb történeteket. Tehát nyilván sokakat.

Egyébként... felvonultak a napilapok rendőri riporterei is: detektivregényekkel. A legkitünőbb eredeti munkák alapján - mintha csak franciából vagy angolból fordították volna őket.

S felvonultatta a sorozat szerkesztője azokat is, akik kis giccseikkel, félpohár limonádéjukkal mindig megtalálták s megtalálják számításaikat a közönségnél is. Feltünő is: a sorozat utolsó regényei egy-két kivétellel már mind a giccs felé lejtenek.