Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 11. szám · / · Figyelő · / · Regény és széppróza · / · Illés Endre: Ötven új magyar regény

Illés Endre: Ötven új magyar regény
A Révai Irodalmi Intézet «Nyíl»-regénysorozata
1.

Ötven új regény?

Csodálkozva s ámulva kérdezhetjük: ezekben a bénult, dermedt, mind sötétebb időkben ötven új magyar regény jelent meg? Mikor jelentek meg? Kik írták ezt az ötven regényt? S vajjon milyenek?

Mikor jelentek meg? - alig egy év alatt. Mint egy hetilap számai: minden héten egy új regény, majd a következő héten megint egy újabb.

S kik írták ezeket a regényeket? - az egyes címlapokon ismert, népszerű, kitünő neveket találhatunk. Sőt biztatóan fel-feltünnek új emberek, bizonyos frisseséggel ismeretlen nevek is.

S végül - milyen vajjon ez az ötven regény? - Jó, rossz? Értékes, érdektelen? Egyetlen jelzővel határozhatjuk meg valamennyit: tízfilléres regények.

Tízfilléresek? Talán furcsa értékelés.

Tíz fillérbe kerül valóban ennek az új ötven magyar regénynek bármelyike. De milyen kapcsolat van s lehet egy könyv ára s esztétikai értéke között? Vannak filléres Shakespeare- és Petőfi-kiadások. S dilettánsok munkái igen gyakran merített papíron nyomva és bőrbe kötve jelennek meg. Tíz fillérbe kerül-e a regény, vagy tíz pengőbe? - a kiadó kalkulációs számításainak eredménye. Mi köze hozzá az irodalomnak? Nem az író gondja. Hacsak nem a sajátmaga kiadója.

S ez a tíz fillér mégis jelent valamit. Azt jelenti, hogy ehhez a tízfilléres regényhez mindenki hozzájuthat. Az író mondanivalójának is mindenkihez kell tehát szólnia. Vagy legalább is sokakhoz. Tömeghez. Proust alig képzelhető el tízfilléres füzetekben, Balzac már igen. A gazdasági vonatkozások közül így kerül hát át a tíz fillér az írói alkotás síkjára is.

S mit jelent még pontosabban, s éppen ezen a síkon? Jelenti mindazt, amivel az írónak ez alkalommal szolgálnia kell. Legelsősorban is talán lüktető, izgalmas, eleven mesét: ami mindenkit megfog. Különös, jellegzetes, élesen megrajzolt figurákat: akik mindenkit érdekelnek. Mai napokat, mai miljőket, mai nyomorúságokat, mai álmokat, s ha kell, mai masamód-álmokat: amik mindenki vérében vannak. S végül amit mindenki megért és elfogad: egyszerű, természetes, igaznak és igazságosnak látszó, inkább megnyugtató, mint felkavaró morális tartalmat s tanulságot.

Tíz fillér szárnyakat adhat az író mondanivalójának: oda viszi a szavait, ahová az író akarja. Tíz fillér annyi olvasót jelenthet, amennyit máskülönben kivételesen népszerű írók kivételes sikerű könyvei mozgósítanak csak néha. De a tíz fillér s a nagyobb példányszám megafón is: amelybe kiáltani kell. S a megafón maga is csak harsogni tud. S ha az író megafón elé állt: legyen is mit kiáltani s tudjon is kiáltani. Hangosan. Tetszetősen. Tömegeknek valót.

A tízfilléres regény... Körülbelül ennyi, s körülbelül ezt jelenti.

S ahogy minden ember sorsa egy uralkodó naptári csillagzat jegyében áll, - ezt az ötven új magyar regényt is némikép preformálta s determinálta uralkodó kiadói csillagzata: a tíz fillér.