Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 9-10. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugat e száma már nyomás alatt állt, mikor külföldi vendégeink néhányának kézírata beérkezett. E késve kapott írásokat következő számunkban fogjuk közölni.

A Nyugat pavillont és sátrat állít a Nemzetközi Vásáron és a Magyar Könyvnapon. Folyóiratunk barátai a Nyugat íróinak dedikált könyveit s fényképeit és a Pen-club budapesti világkongresszusára érkező külföldi írók magyarul megjelent műveit a Vásáron és a Könyvnapon május 7-18-ig rendkívül kedvezményes fizetési feltételekkel szerezhetik meg. A pavillonról és a sátorról a napilapok fognak bővebb tájékoztatót nyújtani.

A Nyugat-Barátok Köre szezonzáró előadásait április második felében tartotta. 19-én és 26-án Dr. Gartner Pál és Székely Béla az Oedipus-komplexum lélektani és társadalmi jelentőségéről folytattak vitát. A vitához Dr. Máday István, Dr. Kulcsár István, Dr. Totis Béla, Dr. Szintár Ernő, Havas Gina és Polányi Cecil szóltak hozzá. 21-én Nagy Endre konferált, Ascher Oszkár pedig Goethe-verseket szavalt. 23-án Babits Mihály olvasott fel újabb verseiből és középkori latin himnusz-fordításaiból. 28-án Ascher Oszkár Ignotus, Babits és Karinthy műveiből szavalt, Nagy Endre konferált, majd azzal zárta be a Nyugat-Barátok Köre utolsó tavaszi előadását, hogy az Irodalmi Szalon az őszi szezon folyamán szélesebb keretek közt és új formában fogja folytatni működését.

Sinkó Ervin: «Sorsok» c. regényének folytatása e számunkból helyszűke miatt kimaradt. A regény utolsó fejezeteit júniusi számainkban fogjuk közölni.