Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 9-10. szám

Erdélyi József: Angyal Elek, Ördög Péter...

Angyal Elek, Ördög Péter
közlegények voltak,
egy szakaszban, egy tagpárban
békén gyalogoltak.

Egy tagpárban, egymás mellett
szépen összefértek,
Angyal - Ördög, Elek - Péter,
mint egy jó testvérek.

Kivált Ördög! Nem hiszem hogy
ölni tudott volna,
nem is adtak volna neki
helyet a pokolba.

De Angyalban ördög lakott,
hét eleven ördög,
lőtt s amott egy szegény muszka
rögtön felhömpörgött.

Olyan ügyes, olyan tüzes
katona volt Angyal,
közlegény volt, de felért egy
sereg tábornaggyal.

Jót nevettem, e két nevet
mikor felfedeztem.
Angyal! Ördög! És felettük
én az úr, az isten!

De nem voltam soha nagyra
háborus tisztemmel,
egy akartam lenni köztük:
emberséges ember.

Örülök hogy mindakettőt
épen hazahoztam.
Angyal Elek, Ördög Péter. -
Hol lehetnek mostan?!...