Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 9-10. szám

Victor Eftimiu: Szavak!... Szavak!... Szavak!...

A csodálatraméltó Nyugat jubileumára!

Amikor Jézus meggyógyította a bénát, ennek első tette az volt, hogy eldobta megvetőn azokat a mankókat, amelyekre éveken át támaszkodott.

-

A meddőség megsebezhetetlen.

-

Nagy emberek jótulajdonai egészen az övéik; hibáik az országéi, amelyet képviselnek.

-

Hogy megvédjük jóságunkat, néha gonoszaknak kell lennünk.

-

Amit e földre építettél, s nem a föld, amit hódítottál, gyarapítja országodat.

-

Aki ért a kéréshez, nem fél a visszautasítástól.

-

Apánk ruhája divatja-multabb, mint a nagyapánké.

-

Aki hisz, annak fizetni kell.

-

A legnagyobb akarnok a majom: emberré lett.

-

Az, aki nem veti meg kissé az embereket, nem is tehet velük semmi jót.

-

A nap lenyugvása után az utcalámpáké a dicsőség.

-

Cinikusnak rendesen azt nevezik, akinek nincs előítélete.

-

Az állat akkor vadul meg, ha éhes. Az ember a jólétében lesz arcátlanná.

-

A virág a napfényben hintál s azt mondja a járókelőnek:

- Nem kérdem, szépnek talál-e engem!

-

A függetlenség fele szabadság, másik fele hálátlanság.

-

A lemondás nagyobb hősiesség, mint az erőszakos hódítás.

-

Égő városoknak füstjét az istenek tömjénfüstnek érzik.

-

Menjünk a dolgok mélyéig, de aztán ne maradjunk benne!

-

A sokaság leginkább szenvedéseire emlékezik. A történet nem feledkezik meg a nagy conquistadorokról, akik jámbor kortársaiknak annyi galibát szereztek!

-

Ne hízelegj: magasztalásod sose ér gőgöm magasságáig.

-

Vetek - és aztán felejtek.

-

Nem ismerek lényeket, akiknek méltósága haragosabb, mint azoké, akik reggeltől estig a leglaposabb életet élik.

-

Nemcsak azt hívom ostobának, aki híjával van az észnek, hanem azt is, aki nagyon sok észt mutat ott, ahol arra semmi szükség.

-

Az igazságot nem szabad kimondanunk. Csak a rágalmat szabad.

-

Senki sincsen olyan bolond, amilyennek szeretne látszani.

-

A szegény sose fiatal.

-

A jött-menteket leghevesebben az akarnokok támadják.

-

Boldog népeknek nincs története. A boldog írók meg nem írnak.

-

A nyomorgó literátornak a dicsőség csak puszta izgalom.

-

Keresd a sikert, bármi áron: ha elérted, még erkölcsi leckéket is találnak benne!

-

A rabszolgának fellázadni szabad, de urát megítélni már nem.

-

A sündisznó okosabb, mint az ökör, mert ővele nem lehet földet munkáltatni.

-

A stílus mulandó, az arány örök.

-

Sose bánjuk azt a jó ötletet, amit nem tudtunk alkalmazni. A jó tréfa sokszor rossz cselekedet.

-

Nem a jóért becsülnek, amit tettünk, hanem a rosszért, amit tehetnénk.

-

Az a jótett, amit cselekedtem, nem rejt-e valami gyávaságot?

-

Vannak, akik azt hiszik, hogy azért, mert kevesen vannak, máris élite-et formálhatnak.

-

Akik a társadalom felszínén úsznak, sokszor csak múló buborékok.


 

 
Victor Eftimu