Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 8. szám · / · Közgazdaság · / · Ankét a magyar iparpártolásról

Ankét a magyar iparpártolásról
Magyar Pál:

Mint látom, az írókban rendkívül nagy érdeklődés van társadalmi és gazdasági kérdések iránt, azonban impresszionisták ezekben a kérdésekben s könnyen összezavarják a fogalmakat.

A mi célunk minden volt, csak az nem, hogy folytassuk a tulipán-mozgalmat és frázisokkal leplezzük a valóságot, azért fordulunk ide, mert tudjuk, hogy a gazdasági törvények törhetetlensége nem engedi meg, hogy üres megállapításokkal, hanem tényekkel kell számolni. Én fanatikus művelője vagyok a gazdaságtudományoknak. Mikor azt mondottam, csináljunk propagandát a magyar iparnak: egyenlő ár, egyenlő minőség alapján kell megtalálnunk a kapcsolatot a vásárló közönséggel.

Minden felszólalást értékesnek tartok, azt is, ami ellenségesen hangzott, mert így érik és világosodik meg a probléma minden oldalról. Mindnyájan akarjuk azt a célt, amit Kassák mint politikai világnézetet mondott el, hogy minden embernek megadassék a legjogosabb jog, a dolgozni akarás joga és ha ezzel a vitával a lehetőségek iránt a magyar kulturális, társadalmi élet szélesebb rétegében érdeklődést ébresztettünk, akkor érdemes volt az ankétot megtartani nemcsak kapitalista szempontból, hanem a dolgozók jövője és boldogulása szempontjából is.