Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 8. szám · / · Közgazdaság · / · Ankét a magyar iparpártolásról

Ankét a magyar iparpártolásról
Kassák Lajos:

Kénytelen vagyok megállapítani, hogy ez az ankét távolról sem közelítette meg azokat a sarokpontokat, melyekből kiindulva lehet csak a problémát megvilágítani.

Kossuth idejében iparnövelésről és iparpártolásról volt szó, ma egészen más a helyzet. Van ipar, de nincs fogyasztó. Nem az a baj, hogy az emberek hazafiatlanok, jobban szeretik az angol árut, mint a magyar árut, hanem az a baj, hogy rendszertelen a termelés és kizárja a munkásokat, hivatalnokokat a haszonból. Nem igaz az, hogy csak a legyőzött államokban beszélnek a termelés csődjéről. Azokban az országokban, melyek a háborúban győztek, szintén annyira kiélesedett a válság, hogy ma már Anglia is vámokkal zárja magát körül, egy országban sem engedik meg a letelepedést, mindenütt munkanélküliség van. A kapitalista termelés ma harmadik fázisában van. A tőke a földtől elment az iparhoz, az ipartól elment a bankhoz, ma a finánckapitalizmus korában élünk.

Ma már nemcsak a dolgozók rétege küzd az elpusztulással, hanem a dolgoztatók nagy része is.

Hiába hangsúlyozzák itt, hogy a politikát ki akarják kapcsolni, kuruzslással, ráolvasással nem lehet semmit sem elérni. Ami itt 12 év óta folyik, a gazdasági és ipari organizációk, vámok felállítása, leépítések minden vonalon, állandóan kimélyítik a válságokat és fogyasztóképtelenné tesznek folyton növekvő tömegeket. Itt nem használ a propaganda, a jelszavak, mert itt fogyasztási krízis van.