Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 8. szám · / · Közgazdaság · / · Ankét a magyar iparpártolásról

Ankét a magyar iparpártolásról
Dr. Hermann Alice:

Azt hiszi, helytelen olyan jelszavakkal megindítani egy propagandát, melyek ma már üresek. Eredményesebb lenne, ha nem mindig úgy propagálnánk a magyar ipart, mint egy kötelességet, hanem a magyar iparcikkek előnyeit propagálnák olyan formában, mint a jó kereskedő a jó reklámban teszi. Pld. mint Móricz a magyar gyümölcsöt egy szemléltető írói képpel teszi kívánatossá. Gusztust kell csinálni a közönségnek. Ha pld. a budai ipart akarnók propagálni és semmi mást nem tennének, csak kiírnák a budai üzletekben, hogy «Pártoljátok a budai ipart», ez egy tartalmatlan jelszó lenne. De ha ennek a jelszónak tartalmat adnánk, pld. így, hogy a budai cukrászdák, boltok hangulatosabbak, a budai kereskedő jobban ismeri a közönséget, szereti az embereket, jobban ki tudja őket szolgálni stb., akkor a jelszót tartalommal telítettük.