Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 8. szám · / · Közgazdaság · / · Ankét a magyar iparpártolásról

Ankét a magyar iparpártolásról
Magyar Pál:

Vállalataink nem veszik olyan mértékben igénybe a sajtót, mint ahogy ez a saját érdekükben szükséges lenne és mint ahogy azt a külföldi lapokban látjuk. Különösen most a vásárral kapcsolatban kell erről beszélnünk. Méltóztassék egy külföldi lap hirdetéseit megnézni. A külföldi lapok tele vannak a legötletesebb és a legterjedelmesebb hirdetésekkel.