Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 8. szám · / · Közgazdaság · / · Ankét a magyar iparpártolásról

Ankét a magyar iparpártolásról
Nagy Margit:

Ami a nők ösztönzését illeti a vásárlásra, azt hiszem, a vásárlókedv sosem hiányzott a nőkből, csak a pénz. A vásárlóképesség csökkenésének az okait kellene megszüntetni.

Ami a nők speciális vonzalmát illeti a külföldi iparcikkek iránt, az talán megfelelő szakértelem hiánya. Azt hiszem, éppen itt mutatkozik a magyar propaganda és reklám hiányossága, hogy nem sikerült még olyan bizalmat ébreszteni a magyar iparcikkek iránt, mint ahogy a külföldi ipar tudta azt a saját produktumaival elérni.