Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 8. szám · / · Közgazdaság · / · Ankét a magyar iparpártolásról

Ankét a magyar iparpártolásról
Ilovszky János:

Szívesen szól a kérdéshez, mert szeretné a kereskedelem szempontjából megvizsgálni. Szerinte a magyar iparpártolás egyféle formában valósítható meg, éspedig abban a formában, hogy minden magyar ember - és itt óriási szerep jut a hölgyeknek, mert senki sem tud tiszta eszméket úgy magáévá tenni, nehéz helyzeteket úgy átérezni, mint a nők - magyar iparcikket vásárol. A gazdasági helyzetet lehúzott redőnyök, kialudt gyárkémények, kenyértelenné vált emberek tízezrei jellemzik, arra kell törekednünk, hogy a vérkeringést jelentő pénzforgalom idejőjjön, hogy mindenki ismét kenyeret tudjon adni gyermekeinek.

Egy igen számottevő, nagy egyesületnek, a Baross Szövetségnek a vezetője. E szövetség ennek a célnak a szolgálatába akarja állítani a magyar kereskedelmet. A kereskedők alkalmazottjaikat arra utasítják, hogy a vevőknek magyar árut kínáljanak és adjanak el.

Ha a lelki tényezőket vizsgálja, ismét arra kell hivatkoznia, hogy az asszonyokat kell megnyerni ennek a célnak, meg kell magyarázni a nőknek, hogy minden ember számára a kenyérkeresetet könnyítik meg, ha magyar árut vesznek külföldi iparcikk helyett.